Plán na rok 2021

PLÁN NA TENTO ROK

květen
 • 30.5.  Srdečné pozvání na pouť do Bohuslavic. Pouťová mše svatá bude sloužena v kapli Navštívení Panny Marie dne 30. května 2021. (Březnice u Zlína)
červen
 • 13.6.  K prvnímu svatému přijímání se letos v naší farnosti připravuje 9 dětí. Slavnostní bohoslužba s udělením této svátosti bude v Březnici, v kostele sv. Bartoloměje dne 13. června 2021. (Březnice u Zlína)
 • 20.6.

  V neděli 20. června 2021 budeme společně putovat k Boží muce Svaté Rodiny u Majáku.

  U kostela v Březnici se sejdeme ve 14:30 hodin a odtud půjdeme k Majáku. Cestou se budeme modlit pobožnost křížové cesty. V 16 hod. bude na místě sloužena mše svatá. Po mši svaté jste zváni k malému občerstvení a společnému posezení.

  (Březnice u Zlína)
srpen
 • 2.8.  Ve dnech 2. - 6. srpna 2021 bude v Březnici na faře v čase od 8.00 do 15.00 hodin probíhat farní tábor. (Březnice u Zlína)
 • 10.8.  V úterý 10.8.2021 se koná (autobusová) pouť na Sv. Hostýn. Přihlásit se můžete v sakristii. (Březnice u Zlína)
 • 13.8.

  Dne 13.8.2021 se koná v Březnici Fatinský den:

  Mši svatou celebruje P, Antonín Bachan z Hluku

  Program: 8.00 - 17.00 Adorace

  17.00 Rozjímavý růženec

  18.00 Mše svatá

  19.00 Svědectví

  (Březnice u Zlína)
 • 29.8.  Dne 29. 8. 2021 se uskuteční farní pouť sv. Bartoloměje. Mše sv. v Březnici začne v 8 h. a v 10 h. a odpoledne požehnání v 15 h. (Březnice u Zlína)
září
 • 11.9.

  V sobotu, 11. září 2021 pořádá farnost Březnice pouť k nedalekému mariánskému poutnímu místu - Provodov. Od kostela sv. Bartoloměje budeme vycházet v 7.30 hodin.

  Program:
  Mše svatá na Provodově bude v 11.00 hodin.
  Křížová cesta v 13.00 hodin
  Odchod z Provodova v 15.00 hodin

  (Březnice u Zlína)
 • 12.9.

  Dne 13.9.2021 začíná vyučování náboženství v Bohuslavicích a ve středu 15.9.2021 v Březnici.

  Příprava na biřmování začne v Březnici v pátek 24. září v 19.00 hod. na faře.

  Do středy odevzdejte příspěvky do Našich dědin.

  (Březnice u Zlína)
říjen
 • 1.10.  V měsíci říjnu nám církev doporučuje modlitbu svatého růžence. Modleme se ji společně jak v kostele přede mší svatou, tak i doma se svou rodinou. (Březnice u Zlína)
 • 10.10.  V neděli 10.10.2021 se na faře v Březnici bude konat od 16.00 hodin Misijní klubko - misijní tvoření  s dětmi. (Březnice u Zlína)
 • 31.10.  Dne 31.10.2021 se koná v Březnici v kostele adorační den farnosti - den modliteb za bohoslovce. Výstav začíná v 9.00 hod. a končí v 16.00 hod. (Březnice u Zlína)