Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 3.12. do 10.12.2023 - 49. týden

neděle 3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Prachařovy.
Březnice 08:00 Za + Josefa Slezáka a živou a + rodinu.
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 4.12. sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Salaš 18:00 Na úmysl dárce
úterý 5.12. úterý 1. adventního týdne
Březnice 06:45 Na úmysl dárce.
středa 6.12. sv. Mikuláše, biskupa
Březnice 18:00 Za dar zdraví pro Michaelu Hubíkovou a Boží požehnání pro celou rodinu.
čtvrtek 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Bohuslavice 17:00 Za Františka Vyorala, rodiče a sestry.
pátek 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Březnice 18:00 ( volná intence )
sobota 9.12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 10.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodinu Starostkovu.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za Vladimíra a Antonii Bjalkovy, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci.

Dnes 3. prosince na 1.neděli adventní bude při všech mších svatých žehnání adventních věnců.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.

V úterý a v sobotu ráno budou v kostele v Březnici rorátní mše svaté s dětmi a potom společná snídaně na faře.

V pátek 8. prosince ve 14.00 hodin bude v Březnici pohřeb zemřelého pana Pavla Hřiba.

Příští neděli 10. prosince proběhnou v kostele v Březnici a v Bohuslavicích volby do nové pastorační rady.

V Březnici v kostele v sakristii po mši svaté zapisujeme úmysly na mše svaté na příští kalendářní rok.