Do vánoční doby v naší farnosti vstoupíme vánoční mší svatou pro děti, která bude slavena v neděli, 24.12.2023, ve farním kostele sv. Bartoloměje ve Březnici v 15.00 hodin

Úvod do této liturgie si připravili děti: Sehrají malé divadelní představení o narození Ježíška.

Ve 20.30 hodin bude sloužena půlnoční mše svatá v kapli Navštívení Panny Marie v Bohuslavicích u Zlína.

Ve farním kostele sv. Bartoloměje ve Březnici bude půlnoční mše svatá sloužena ve 22.00 hodin. Při mši zazní pět částí Křičkovy Valašské jitřní mše pastorální, a to  Kyrie, Gloria, Graduale, Credo a Agnus Dei. 

Po půlnoční mši bude tradiční troubení z věže.

O prvním svátku vánočním - Slavnost narození Páně 25.12.2023 budou mše svaté slouženy jako v neděli, tj. ve Březnici v 8.00 hodin, v Bohuslavicích u Zlína v 9.45 hodin a v Salaši v 11.00 hodin.

Druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpána tj. 26.12.2023 budou bohoslužby opět jako v neděli, tj. ve Březnici v 8.00 hodin, v Bohuslavicích u Zlína v 9.45 hodin a v Salaši v 11.00 hodin.

V neděli, 31.12.2023 o Svátku Svaté Rodiny bude při mši svaté ve farním kostele obnova manželských slibů.

Mší svatou v 16.00 hodin ve farním kostele poděkujeme za uplynulý rok 2023.

 

V pondělí, 1.1.2024, o Slavnosti Matky Boží, Panny Marie budou mše svaté slouženy jako v neděli, tj. ve Březnici v 8.00 hodin, v Bohuslavicích u Zlína v 9.45 hodin a v Salaši v 11.00 hodin.

V sobotu, 6. ledna 2024 bude mše svatá ve farním kostele sloužena výjimečně v 8.00 hodin, při níž bude požehnáno tříkrálovým koledníkům.

A závěr vánoční doby bude opět patřit našim nejmenším. Děti si připravili své hudební nástroje a zvou vás na již tradiční Koledování u jesliček a to v neděli, 7. ledna 2024 v 15.00 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje ve Březnici.