Nedělí, 3. prosince 2023 jsme vstoupili do adventní doby. Otec Jaroslav posvětil adventní věnce, zapálili jsme první svíčku, připravujeme se narození Ježíše Krista.

Jak je již ve Březnici zvykem i letos budou v adventním čase ranní mše svaté - Roráty - zaměřeny pro děti.

Každé úterý v 6.45 hodin a v sobotu 7.00 hodin jsou zvány na mši svatou především děti. S sebou ať si nezapomenou vzít rozsvícenou lucerničku

Svou účastí budou chystat "vystýlat jesličky", do kterých bude na Štědrý den položen Ježíšek. (Po mši svaté do prázdných jesliček vloží snopeček sena a společně tak připraví měkké jesličky pro narozeného Ježíška.)

Po mši svaté jsou děti zvány na faru na snídani.