Zveme všechny děti k modlitbě růžence.

Ve farním kostele sv. Bartoloměje se ve středu 18. října po mši svaté cca v 18.30 hodin s dětmi celého světa spojíme v modlitbě růžence.