V neděli, 27. srpna 2023 požehnal otec Jaroslav novou pergolu na farní zahradě.

Požehnal nejen pergolu, ale především společenství věřících a pozval je k využívání této stavby, která má sloužit pro odpočinek, setkávání, k rozhovorům a modlitbě.

Současně požádal o to, aby zde návštěvníci zachovávali pořádek a chovali se ohleduplně k majetku farnosti.