V neděli, dne 27. srpna 2023, se uskuteční farní pouť ke cit svatého Bartoloměje.

Poutní mše svaté se konají:

v 8.00 hodin - Za živé a zemřelé občany Březnice

v 10.00 hodin - Za farnost

V 15.00 hodin bude Te Deum a svátostné požehnání.

Po mších svatých jste zváni na kávu a přátelské posezení pod novou pergolou na farním dvoře.