V neděli 25. června budeme společně putovat k Boží muce Svaté Rodiny u Majáku. Odchod od kostela v Březnici odpoledne ve 14.30 hodin. Cestou se budeme modlit křížovou cestu. V 16.00 hodin bude na místě sloužena mše svatá.