NOC KOSTELŮ 2023

 

„Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“ (srov. Mdr. 7,30)

 

Farní kostel sv. Bartoloměje Březnice

pátek 2.6.2023

 

U příležitosti NOCI KOSTELŮ bude farní kostel sv. Bartoloměje otevřen k možnosti prohlídky od 19.00 - 21.00 hodin.

 

 

Program:         17.00 adorace před nejsvětější svátostí

 

                        18.00 mše svatá

 

                        19.00  - 21.00

 

  • výklad k historii a interiéru kostela

 

  • produkce mladých hudebníků

 

  • možnost prohlídky kostela, sakristie, věže, kůru a varhan

 

. . . historické fotografie . . . ochutnávka mešního vína . . .