Při Slavnosti Zjevení Páně posvětil Otec Jaroslav křídu, kterou budou koledníci v sobotu, 8.1.2022 při Tříkrálové sbírce na naše příbytky psát tradiční nápis K+M+B+2022.

Tato písmena - KMB - neznačí počáteční písmena jmen Tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, jak si většina lidí myslí, ale je to zkratka latinského Christus mansionem benedicat = Kristus požehnej tomuto domu.

A tak v sobotu přijměte požehnání od našich malých koledníků.

Přeji Vám zdravý, pokojný a požehnaný rok 2022.

Magdaléna Běťáková

 

A teď trochu humoru:

Mnozí si ve zkratce K+M+B našli pomocníka při odchodu z domu, aby si vzpomněli, co hlavně nesmí zanechat doma a tak se někdy vtipně K+M+B překládá jako  Klíče+Mobil+Brýle, které není dobré doma zapomenout 

A na závěr ještě jeden kreslený vtípek z dnešní doby: