Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před šestnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. Touto zahraniční zkušeností se inspirovali pořadatelé v České republice a v roce 2009 poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil ostatní a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupit na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
V letošním roce se bude konat noc kostelů v pátek 28. května. Jak uvádí hlavní diecézní koordinátor David Mikša je zatím přihlášeno 1119 kostelů a modliteben a je připraveno 2 568 programů. Po kulturní přestávce tak očekáváme příchod jedné z tradičních mezinárodních akcí, Nocí kostelů, která bude trochu limitována současnou pandemií. Začátek bude zahájen večerním symbolickým zvoněním v 18:00 hod.

V naší farnosti v Březnici máme jeden z nejstarších kostelů na Moravě. Nemáme zde tolik architektonických skvostů /oltářů, soch, obrazů, a jiných uměleckých děl/ jako ve velkých městech. Můžeme ale také připravit v budoucnu hodnotný kulturní program. Zatím Vás mohu pozvat do sousedních kostelů, které se přihlásily pro
letošní Noc kostelů. Nejblíže je to kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně anebo kostel Panny Marie Zlín - Štípa.