květen - červen 2024

 

 

Ne 26. května      Pouť v Bohuslavicích u Zlína

                            V 9.45 hod. slavnostní mše svatá v kapli Navštívení Panny Marie, po níž následuje v okolí

                            kaple doprovodný program (občerstvení, skákací hrad …)

 

So 1. června        Pouť do Jevíčka

                            Autobusový zájezd za otcem Josefem Slezákem

                            - cestou doprovodný program

                           

Ne 2. června        Slavnost Těla a Krve Páně

                            V 8.00 hod. mše svatá ve farním kostele sv. Bartoloměje v Březnici, na níž naváže průvod

                            s Božím Tělem k oltářům v okolí kostela.

 

Pá 7. června         Noc kostelů

                            V naší farnosti bude probíhat kapli Navštívení Panny Marie v Bohuslavicích u Zlína v čase

                            18.00 - 21.00 hodin.

 

So 8. června        Hubertská mše svatá

                            Hubertské slavnosti budou zahájeny mší svatou v 10.30 hod slouženou u kapličky

                            sv. Huberta v lese (Losky) nad Bohuslavicemi.

                            Pořádá MS Křiby Bohuslavice-Březnice, z.s.

                           

                            Děkanátní pouť ve Štípě

                            Za obnovu rodin a kněžská povolání od 15.00 hod.

 

So 15. Června      Výročí 100 let hasičů v Salaši

                             V 10.00 hod. slavnostní mše svatá v kapli Panny Marie Růžencové.

 

Ne 23. června      Pouť u Boží Muky u Majáku

                             V 16.00 hod mše svatá.

 

Pá 28. června       Ukončení školního roku - přivítání prázdnin

                             Mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod., po níž následuje na farní zahradě táborák.

 

 

Pozorně sledujte nedělní ohlášky,

které budou upřesňovat časy konání akcí, případně hlásit změny programu.