1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie
7.1. Požehnání skupinkám při Charitní tříkrálové sbírce
8.1. Koledování dětí u jesliček
27.1. Vizitace farnosti. Po mši svaté setkání s pastorační radou farnosti

5.2. Představení prvokomunikantů
10.2. Svátost nemocných - společné udělování v kostele
22.2. Popeleční středa - Udělování popelce

1.3. Jednání pastorační rady farnosti
18.3. Příprava dětí na 1. svaté přijímání na faře - svátost smíření
19.3. Křížová cesta pro rodiny s dětmi v přírodě

7.4. Celonoční bdění u Božího hrobu
15.4. Příprava dětí na 1. svaté přijímání na faře - svátost eucharistie
23.4. Žehnání polí a sadů - procesí do polí

1. - 31.5. Májové pobožnosti
28.5. Pouť Navštívení Panny Marie v Bohuslavicích
28.5. První svaté přijímání v Březnici

11.6. Slavnost Těla a Krve Páně
25.6. Pouť na k Boží Muce - Maják
30.6. Táborák na ukončení školního roku - na farní zahradě

24. - 28.7. Příměstský tábor na faře

10.8. Farní pouť na Svatý Hostýn
13.8. Žehnání bylin při mši svaté
27.8. Pouť v Březnici ke sv. Bartoloměji

3.9. Žehnání školních aktovek
17.9. Pouť ke sv. Kříži u Vavrušů na Majáku

1.10 Pouť na Salaši k Panně Marii Růžencové
21.10. Milión dětí se modlí růženec - Misijní neděle
22.10. Výročí posvěcení kaple v Bohuslavicích
31.10. Adorační den farnosti

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
4. a 5.11. Dušičkové pobožnosti za zemřelé
12.11. Svatomartinské hody - Březnice

3.12. První neděle adventní - žehnání adventních věnců
25.12. Slavnost Narození Páně
31.12. Svátek Svaté Rodiny - Obnova manželských slibů
31.12. Poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok


- - - - - - - - - -
Připravujeme:

- - - - - - - - - -
Společenské odpoledne farnosti
Lidové misie
Večer chval
Noc kostelů
Fatimské dny
Duchovní obnova
Volby nových členů do pastorační a ekonomické rady