Pouť naší farnosti na Svatý Hostýn se uskuteční v úterý 9. srpna 2022

 

Program:

7.30 odjezd od kostela v Březnici

9.30 poutní mše svatá na Svatém Hostýně

10.45 pobožnost křížové cesty

13.00 svátostné požehnání

14.00 odjezd ze Svatého Hostýna

 

Přihlásit se můžete v sakristii v Březnici, v Bohuslavicích i na Salaši. Cestovné (příspěvek na autobus) se bude platit až v autobuse - 150,- Kč.

Na společnou pouť s farníky zve a na všechny se těší

P. Jaroslav Polách