V neděli, 29. listopadu 2021 jsme vstoupili do adventní doby. Otec Jaroslav Polách posvětil adventní věnce, zapálili jsme první svíčku, připravujeme se na příchod Spasitele.

Jak je již ve Březnici zvykem i letos budou v adventním čase ranní mše svaté - Roráty zaměřeny pro děti.

Každé úterý v 6.45 hodin a v sobotu 7.00 hodin jsou zvány na mši svatou především děti. S sebou ať si nezapomenou vzít rozsvícenou lucerničku

Svou  účastí budou stavět "pomyslnou jeskyni", ve které se nám narodí Spasitel. (Po mši svaté na nástěnku do betlémské krajiny vlepí kámen a společně tak vytvoří jeskyni - místo pro narození Ježíška.)

Po mši svaté jsou děti zvány na faru na snídani.