V letošním roce připadá Misijní neděle na 24. říjen. A tak chci pozvat všechny děti do "misijní dílničky", která se uskuteční v neděli 10.10.2021 od 16.00 hodin na faře v Březnici. Děti, můžete si s sebou vzít i své šikovné maminky, tatínky, babičky... kamarády, všechny, kteří chtějí společně s vámi něco pěkného vyrobit a pomoci tím dětem, které nemají tolik štěstí v životě, jako my. 

Na společné tvořivé odpoledne s těší Magda, Katka a Lenka

 

Misijní klubko v naší farnosti vzniklo v roce 2015, jako aktivita dětí v Papežském misijním díle (PMD). Je to projekt, jehož podstatou je zapojení dětí do misií „Děti pomáhají dětem“. Děti školního věku se (v současné době v nepravidelných intervalech) scházejí na faře, aby modlitbou a výrobky podpořili své vrstevníky ve světě. Tyto dětmi tvořené výrobky se několikrát za rok prodávají, především při Misijní neděli (poslední neděle v říjnu), ale i při pouti a Vánočním jarmarku. Utržené peníze se odesílají na konto PMD.

img_20190825_090721_-_kopie

Jistě jste si mnozí z našeho misijního stánku odnesli domů třeba dětmi vyrobenou svíčku, ubrouskovou technikou ozdobený květináč, vánoční ozdobu z drátků a korálek, sponku do vlasů, šitou hračku, přívěšek na klíček nebo batůžek, malovaný hrníček nebo misku, tašku na nákup, růženec … Nebo jen tak jste do kasičky vhodili minci. Pán Bůh zaplať. I to je podpora misií – podpora chudých, nemocných, potřebných, sirotků…

Prodej výrobků a s ním spojena sbírka na Misie se uskuteční v Březnici v neděli, 24.10.2021, po mši svaté.