Pouť naší farnosti na Svatý Hostýn se uskuteční v úterý 10. srpna 2021

 

Program:

7.30 odjezd od kaple na Salaši

7.35 odjezd od kaple v Bohuslavicích

7.40 odjezd od kostela v Březnici

9.30 mše svatá na Svatém Hostýně

10.45 pobožnost křížové cesty

13.00 litanie a svátostné požehnání

14.00 odjezd ze Svatého Hostýna

 

Přihlásit se můžete v sakristii v Březnici, v Bohuslavicích i na Salaši. Cestovné se bude platit až v autobuse.

Na společnou pouť s farníky zve a na všechny se těší

P. Jaroslav Polách